Luisteren als een leider

De beste gesprekspartners zijn niet alleen goede praters, ze zijn ook goede luisteraars. Als je goed luistert tijdens een face-to-face gesprek of tijdens videovergaderingen, kun je een betere band opbouwen met je teamleden, collega’s en klanten. Jij leert meer van anderen en zij leren meer van jou. 

Om een betere luisteraar te worden, lees onze gids Listen like a Leader: 9 Tips to Drive Powerful Conversations. Kies vervolgens één of twee vaardigheden, zoals het lezen van lichaamstaal of het stellen van krachtige vragen, waar je deze week nog mee aan de slag kunt.