Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst

De gewoonte van zelfmanagement

Eigenschap 3: ‘Belangrijke zaken eerst’ is de oefening om de onafhankelijke wil op principes te gaan baseren. Eigenschap 3 is de praktische invulling van eigenschappen 1 en 2. Eigenschap 1 zegt: “Jij bent de schepper. Jij hebt de leiding.” Eigenschap 2 is de eerste, mentale creatie, gebaseerd op verbeelding, ofwel het vermogen om je voor te stellen wat je kunt worden. Eigenschap 3 is de tweede, fysieke creatie.

Dit is waar eigenschap 1 en 2 samenkomen. Dit gebeurt elke dag, van moment tot moment. Het helpt met het beantwoorden van vragen over hoe we onze tijd moeten besteden en hoe we invulling geven aan ons leven: onze doelen, waarden, rollen en prioriteiten. Wat zijn ‘belangrijke zaken’? Belangrijke zaken zijn dingen die jij het belangrijkste vindt. Wanneer je belangrijke zaken op de eerste plaats zet, organiseer en manage je jouw tijd en acties in overeenstemming met de persoonlijke prioriteiten die je hebt vastgesteld bij eigenschap 2.

Gratis gids

Hoe effectieve leiders resultaten behalen: 7 manieren om proactiever te zijn

Ontdek hoe je door het nemen van initiatief je doelen kunt bereiken – voor jezelf, voor je carrière en voor je team.

Gratis event

Neem deel aan een gratis live online event over het thema leiderschap

Ontdek hoe De 7 eigenschappen van effectief leiderschap je kan helpen om het gedrag van je teamleden te transformeren.

De vier kwadranten van timemanagement

We kunnen onze tijd op vier manieren besteden, afhankelijk van de twee factoren die een activiteit definiëren: urgent en belangrijk. Urgent betekent dat iets onmiddellijke aandacht vereist. Urgente zaken komen van buitenaf en zijn meestal waarneembaar. Denk aan een rinkelende telefoon. Belangrijke zaken daarentegen hebben te maken met resultaten. Ze dragen bij aan onze missie, waarden en belangrijkste doelen. We reageren op urgente zaken. Belangrijke zaken die niet dringend zijn, vereisen meer initiatief, meer proactiviteit.

Quote PNG

‘Belangrijke zaken eerst’ betekent organiseren en uitvoeren aan de hand van je belangrijkste prioriteiten. Het betekent dat je leeft en keuzes maakt op basis van de principes die voor jou het belangrijkst zijn, niet op basis van andermans agenda’s en prikkels van buitenaf.

— Dr. Stephen R. Covey

Wekelijkse planning

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

01

Richt je op wat je kunt beïnvloeden en niet op wat je niet kunt beïnvloeden.

02

Definieer duidelijke criteria voor succes en stel een plan op om aan deze criteria te voldoen.

03
Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst

Doe de belangrijke zaken eerst, zonder je te laten afleiden door de waan van de dag.

04

Werk effectiever samen door relaties met hoog vertrouwen op te bouwen.

05

Verdiep je in de behoeften van de ander. Dit vormt de basis voor wederzijds begrip.

06

Benut diversiteit om tot innovatieve oplossingen te komen die voldoen aan de verwachtingen van alle belangrijke stakeholders.

07

Maak tijd vrij voor ontspanning en persoonlijke ontwikkeling, zodat er een goede balans tussen werk en privé is en je energieniveau en motivatie op peil blijven.

We helpen je graag. Vraag een demo aan.

Demo aanvragen