Vaardigheid 2: Houd regelmatig 1-op-1’s

Van individuele bijdrager naar leider.

Onze ervaring is dat mensen zelden hun baan opzeggen vanwege het salaris; ze nemen eerder ontslag vanwege hun manager. Of vanwege de cultuur. Daarom is het zo belangrijk dat leiders de juiste voorwaarden creëren voor een inspirerende werkomgeving. Zorgen ze ervoor dat mensen gemakkelijk, vol enthousiasme en met plezier resultaten kunnen behalen of zijn er te veel processen die het moeilijk en niet de moeite waard maken?

1-op-1’s zijn een van de effectiefste tools om een cultuur te creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Door 1-op-1’s goed te plannen en uit te voeren, kun je een cultuur creëren waar iedereen zich betrokken voelt en de beste prestaties wil leveren.

Om een effectieve leider te worden, is het belangrijk om niet langer te denken “Ik houd 1-op-1’s om de voortgang van mensen te controleren”, maar te denken “Ik houd regelmatig 1-op-1’s om te zorgen dat mensen betrokken zijn en blijven”.

Gratis gids

Cruciale inzichten voor eerstelijns leiders

Om de omslag te maken van individuele bijdrager naar leider, zul je je andere vaardigheden eigen moeten maken.

Gratis event

Neem deel aan een gratis live online event over het thema leiderschap

Ontdek de bewezen best practices voor het creëren van een goed presterend team.

Niveaus van betrokkenheid

De manier waarop leiders met anderen omgaan, is van invloed op het niveau van betrokkenheid. Elke interactie met teamleden heeft gevolgen voor de manier waarop zij hun tijd en energie inzetten. Regelmatige 1-op-1’s, mits goed uitgevoerd, kunnen helpen om de grootste talenten en bijdragen van elk teamlid te verkrijgen.

De voorwaarden voor betrokkenheid.

Bij FranklinCovey hebben we ontdekt dat medewerkers verschillende niveaus van betrokkenheid kunnen ervaren. Daarbij is een duidelijke scheiding te zien tussen de onderste drie en bovenste drie niveaus, zoals is aangegeven met de stippellijn. Teamleden in de bovenste drie niveaus doen hun werk omdat ze dat willen, teamleden in de onderste drie niveaus doen hun werk omdat ze dat moeten. Je moet teamleden op het niveau ‘onverschillig maar volgend’ en lagere niveaus constant vertellen wat ze moeten doen, omdat ze dit niet uit zichzelf doen.

Leiders creëren in feite geen betrokkenheid. Mensen bepalen zelf hun mate van betrokkenheid. Leiders kunnen wel de voorwaarden voor (zowel hoge als lage) betrokkenheid creëren.

Quote PNG

Leiderschap ontwikkelt zich per gesprek.

— Moon, Davis, Simpson, Merrill, Talent Unleashed

De 6 cruciale vaardigheden voor het leiden van een team

01

Om de omslag te maken van individuele bijdrager naar leider, zul je jouw mindset moeten veranderen. Ontdek de cruciale mindset-veranderingen die jouw succes als leider van anderen maximaliseren.

02
Houd regelmatig 1-op-1’s

Vergroot de betrokkenheid van teamleden door regelmatig 1-op-1’s te houden. Verdiep je in de problemen van je teamleden en help hen om zelf hun problemen op te lossen.

03

Wees duidelijk over de doelen en resultaten van je team. Delegeer verantwoordelijkheden, maar blijf je teamleden ondersteunen.

04

Geef feedback om het vertrouwen en de vaardigheden van teamleden te ontwikkelen. Verbeter ook je eigen prestaties door anderen om feedback te vragen.

05

Bereid teamleden voor op veranderingen en ondersteun ze in het veranderproces, zodat hun prestaties er niet onder lijden maar juist beter worden.

06

Gebruik een weekplanning om je te focussen op de belangrijkste prioriteiten en maak gebruik van de 5 energiebronnen om je vaardigheden als effectieve leider verder te ontwikkelen.

We helpen je graag. Vraag een demo aan.

Demo aanvragen