Vaardigheid 3: Ondersteun je team om resultaten te bereiken

Het waarom, wat en hoe.

Het is verleidelijk om als leider mensen gewoon te vertellen wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen. Hoewel dit de ideale manier lijkt om sneller, beter controleerbare en gegarandeerde resultaten te behalen, beperk je met deze aanpak echter de creativiteit en het gevoel van verantwoordelijkheid van je team, vernietig je het vertrouwen en creëer je een enorme last voor jezelf als leider.

Effectieve leiders weten precies wat de waarde van het werk van hun team is en hoe dit bijdraagt aan de organisatie, omdat ze het werk van hun team afstemmen op de prioriteiten van de organisatie. Effectieve leiders definiëren en communiceren de doelen en gewenste resultaten van het team. Ze geven uitleg over de belangrijke resultaten waarmee hun team voldoening en succes kan behalen. En ze delegeren uiteindelijk de werkzaamheden terwijl ze de juiste mate van ondersteuning bieden.

Om een effectieve leider te worden, is het belangrijk om niet langer te denken “Ik vertel teamleden wat ze moeten doen en hoe ze dit moeten doen”, maar te denken “Ik help mensen om het waarom achter het wat te begrijpen en ondersteun hen bij het hoe”.

Gratis gids

Cruciale inzichten voor eerstelijns leiders

Om de omslag te maken van individuele bijdrager naar leider, zul je je andere vaardigheden eigen moeten maken.

Gratis event

Neem deel aan een gratis live online event over het thema leiderschap

Ontdek de bewezen best practices voor het creëren van een goed presterend team.

Schaalbare betrokkenheid

Als teamleden hun werk alleen doen omdat hun baas dit zegt, heeft dit een negatieve impact op de betrokkenheid van het team. Wanneer leiders hun teams precies vertellen wat ze moeten doen, zullen teamleden zich nooit verder ontwikkelen en blijft de betrokkenheid hetzelfde of neemt deze zelfs af.

Leiders met een effectieve mindset daarentegen betrekken hun teams bij beslissingen en helpen hen begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel. Inspirerende leiders bepalen doelen niet voor maar met hun teams en delegeren taken zonder te micromanagen of teamleden aan hun lot over te laten.

Quote PNG

De uitdaging is om een gedeelde visie te creëren over wat het belangrijkste is.

— Dr. Stephen R. Covey

De 6 cruciale vaardigheden voor het leiden van een team

01

Om de omslag te maken van individuele bijdrager naar leider, zul je jouw mindset moeten veranderen. Ontdek de cruciale mindset-veranderingen die jouw succes als leider van anderen maximaliseren.

02

Vergroot de betrokkenheid van teamleden door regelmatig 1-op-1’s te houden. Verdiep je in de problemen van je teamleden en help hen om zelf hun problemen op te lossen.

03
Ondersteun je team om resultaten te bereiken

Wees duidelijk over de doelen en resultaten van je team. Delegeer verantwoordelijkheden, maar blijf je teamleden ondersteunen.

04

Geef feedback om het vertrouwen en de vaardigheden van teamleden te ontwikkelen. Verbeter ook je eigen prestaties door anderen om feedback te vragen.

05

Bereid teamleden voor op veranderingen en ondersteun ze in het veranderproces, zodat hun prestaties er niet onder lijden maar juist beter worden.

06

Gebruik een weekplanning om je te focussen op de belangrijkste prioriteiten en maak gebruik van de 5 energiebronnen om je vaardigheden als effectieve leider verder te ontwikkelen.

We helpen je graag. Vraag een demo aan.

Demo aanvragen