86.86.165.71

Ons streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bevlogen professionals zijn het fundament van onze cultuur

FranklinCovey staat voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

FranklinCovey is een organisatie die is gebouwd op cultuur. Bewezen is dat organisaties die bewust diverse teams met een sterk gevoel van onderlinge verbinding creëren, innovatiever zijn en beter presteren.

Om organisaties overal ter wereld te helpen resultaten te behalen die een gedragsverandering vereisen, stimuleren we diversiteit, streven we naar een inclusieve cultuur en investeren we in gelijkheid binnen onze gehele organisatie. Met meer dan 2000 collega’s verspreid over meer dan 150 landen is het van essentieel belang dat FranklinCovey een afspiegeling vormt van de mensen en organisaties die we ondersteunen. Alleen dan kunnen we de behoeften van onze klanten écht begrijpen en onze missie verwezenlijken.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie vormen het fundament voor de missie en waarden van FranklinCovey.

Het is onze missie om mensen en organisaties te helpen resultaten te behalen die een gedragsverandering vereisen. Deze missie is gebaseerd op twee overtuigingen. Allereerst dat iedereen tot grootse dingen in staat is en ten tweede dat dit potentieel voor grootsheid met de juiste paradigma’s, principes, vaardigheden en processen kan worden benut.

Een van deze principes is dat iedereen dezelfde kansen krijgt om grootse dingen te doen, ongeacht iemands uiterlijk, afkomst of overtuigingen. We omarmen beginselen als gelijkheid, eerlijkheid, potentieel, liefde en menselijke waardigheid. We helpen mensen en organisaties om hun zelfbewustzijn te vergroten, biases te herkennen en aan te pakken, verbindingen te versterken door empathie en nieuwsgierigheid te tonen en waar nodig moed te tonen. Onze programma’s zijn gericht op het wegnemen van barrières, zodat mensen hun volledig potentieel kunnen benutten en betekenisvolle verbinding met anderen kunnen maken.

Met onze programma’s ondersteunen we onze klanten bij hun initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. We investeren zelf ook actief in diversiteit en inclusie binnen onze organisatie, omdat we weten dat dit onmisbaar is voor het succes van FranklinCovey.

 

Quote PNG

Diversiteit is het resultaat van ons dagelijks streven om ieders unieke eigenschappen en vaardigheden te omarmen en een cultuur van verbondenheid te creëren.

— Paul Walker, Chief Executive Officer

Diversiteit

In ons wervings- en selectieproces zoeken we actief naar kandidaten met verschillende achtergronden, ideeën en standpunten, omdat we weten dat diversiteit leidt tot sterkere teams, een sterkere cultuur en betere prestaties. Dit helpt ons om onze klanten beter van dienst te zijn. We sluiten niemand uit op basis van geslacht, afkomst, etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationaliteit, handicap, religie, sociaaleconomische en culturele achtergrond, of ervaringen, interesses en overtuigingen. Zo creëren we een zo divers mogelijke organisatie. We streven ernaar toptalenten met uiteenlopende achtergronden te werven en hen te helpen bij hun ontwikkeling. Daarnaast zetten we in op het creëren van een zo divers mogelijk managementteam waarin mensen van elk geslacht en met verschillende etnische en sociaal-culturele achtergronden in gelijke mate zijn vertegenwoordigd.

Gelijkheid

We zijn ervan overtuigd dat mensen van nature in staat zijn om grootse dingen te doen. We stimuleren een cultuur van openheid waarin onze mensen kunnen groeien en kansen krijgen om zichzelf en hun carrière te ontwikkelen, bijvoorbeeld door regelmatig win-wingesprekken te organiseren en interne mentorprogramma’s aan te bieden. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar manieren om mogelijke barrières weg te nemen, zodat onze mensen hun volledig potentieel kunnen benutten. Zo laten we ons beloningssysteem regelmatig controleren om een gelijke beloning te garanderen, bieden we een regeling voor ouderschapsverlof en bieden we de benodigde faciliteiten voor mensen met een beperking.

Inclusie

We willen dat elke collega binnen FranklinCovey zich gerespecteerd, opgenomen en gewaardeerd voelt. We behandelen iedereen met wie we werken als een echte partner en proberen hun unieke ideeën en behoeften te begrijpen. We stimuleren een inclusieve cultuur waarin verbinding centraal staat door leiderschapstrainingen en interne werkgroepen te organiseren en door onze medewerkers onbeperkt toegang te geven tot al onze programma’s.

We zien onze initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie niet alleen als onze morele plicht. Ze ondersteunen ook de strategie van FranklinCovey en bieden tastbare zakelijke voordelen. Hoewel we al veel vooruitgang hebben geboekt, blijven we ons continu inzetten voor een inclusieve en diverse cultuur waarin iedereen gelijke kansen heeft. Alleen zo blijven we een aantrekkelijke werkgever voor iedereen.

Demo aanvragen