6 valkuilen om te vermijden bij het opzetten van een gemotiveerd virtueel team

In teams met virtuele en hybride werkplekken moeten leiders nog bewuster de juiste voorwaarden scheppen voor een hoge betrokkenheid. 

Er zijn zes valkuilen waar leiders vaak in trappen – valkuilen die hun beste inspanningen en bedoelingen ondermijnen – terwijl ze hun teams willen betrekken bij meer dan alleen het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. 

In 6 Traps to Avoid When Creating an Engaged Virtual Team benoemen we deze valkuilen, ontkrachten we veel voorkomende mythes over teambetrokkenheid en bieden we strategieën om een blijvend momentum op te bouwen. 

Motiveer je mensen zodat ze spelen om te winnen, niet alleen om niet te verliezen.