Leerwetenschappen inzetten voor een duurzame L&D-impact

Werknemers en leidinggevenden hechten vandaag de dag meer dan ooit belang aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 61 procent van de mensen bij hun huidige organisatie zou blijven als ze de mogelijkheid hadden om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Organisaties investeren steeds meer in learning and development (L&D) programma’s, maar niet alle programma’s zijn van gelijke waarde. Om gedragsverandering die leidt tot baanbrekende resultaten teweeg te brengen, zouden kritische HR-leiders op zoek moeten gaan naar oplossingen die gebaseerd zijn op leerwetenschappen en die actief leren, bewuste toepassing en het nemen van verantwoording stimuleren.

Download onze nieuwste whitepaper voor meer informatie over het inzetten van leerwetenschappen voor blijvende L&D-impact en deel deze met andere leiders in jouw organisatie.