Mission Statement Builder

Een mission statement, of persoonlijke missie, is een beginselverklaring waarop alle beslissingen die je in je leven maakt zijn gebaseerd. Je persoonlijke missie verwoordt wat belangrijk is voor jou en is een herinnering aan welke waarden, kwaliteiten en passies je wilt nastreven. Het is jouw kompas bij de keuzes die je maakt!