Een verandering teweegbrengen in de organisatiecultuur

FranklinCovey Benelux Unconscious Bias

Een organisatie die innovatief is en met de tijd mee wil gaan, weet dat cultuurverandering hier van belang voor is. Cultuurverandering is een grote uitdaging. Het vereist nieuw gedrag van teamleden en leiders dat haaks kan staan op de oude cultuur. Maar een cultuurverandering kan niet alleen van boven naar beneden gecommuniceerd worden. Cultuur leeft in de teamleden en in de perceptie van de dagelijkse gang van zaken.

FranklinCovey Find Out Why | The Outcome

Cultuur binnen een organisatie

De organisatiecultuur omvat de waarden, doelen en de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf. De cultuur is wat een organisatie uniek maakt. Een goede organisatiecultuur is essentieel voor het succes van een bedrijf.

Kenmerken van een gezonde cultuur binnen een organisatie zijn hoge betrokkenheid en goede prestaties. Dit komt voort uit een tevredenheid en motivatie die ontstaan zijn door de organisatiecultuur. Het veranderen van een cultuur is een ingrijpende gebeurtenis die in goede banen geleid moet worden.

Cultuurverandering in jouw organisatie

Hoe kun je aan de slag gaan met een cultuurverandering binnen je organisatie? Er zijn een aantal basisprincipes die helpen met het bewerkstelligen van de cultuurverandering.

 1. 01
  Stel de culturele visie vast

  Definieer de cultuur die gewenst is op de werkvloer. Bekijk de factoren die op dit moment de organisatiecultuur bepalen en wat er moet veranderen om de nieuwe visie waar te maken.

 2. 02
  Persoonlijke verandering

  Een cultuurverandering begint bij verandering op persoonlijk vlak.

 3. 03
  Hoge betrokkenheid

  Werknemers van ieder niveau van de organisatie zijn nodig om de cultuurverandering in gang te zetten. Betrokken werknemers zijn hiervoor essentieel.

 4. 04
  Creëer verantwoordelijkheid

  Een duurzame cultuurverandering kan alleen plaatsvinden wanneer er verantwoordelijkheid wordt genomen. Meetbare resultaten, feedback en coaching, en waar nodig consequenties spelen hierbij een rol.

Verandering in de organisatiecultuur | FranklinCovey Benelux
Begin met de bedrijfscultuur te veranderen

Wanneer er is vastgesteld dat een cultuurverandering noodzakelijk is, is het van belang om hier direct mee aan de slag te gaan.

 • Start met een analyse van de huidige bedrijfscultuur. Neem de doelstellingen onder de loep en kijk naar manieren om deze samen met personeelsbehoeften effectiever te ondersteunen.
 • Blijf je ontwikkelen als leider. Leden van een team worden geïnspireerd door hun leider en weerspiegelen de sterktes en zwaktes van de leider. Daarom is het gebruiken van de juiste leiderschapsstijl de sleutel tot het veranderen van de organisatiecultuur.
 • Communiceer verandering op een effectieve wijze. Blijf transparant over de gewenste veranderingen en geef teamleden de ruimte om hun gedachten en zorgen te uiten.

Het veranderen van de organisatiecultuur vergt voor lange tijd inspanning, maar met genoeg inspanning, is het de investering waard. Leg de focus op het voeden en onderhouden van de cultuur. Zorg dat je leidt met impact. Meer weten over leiden met impact? Ontdek onze All Access Pass om toegang te krijgen tot toonaangevende content omtrent onderwerpen zoals leidinggeven tijdens een cultuurverandering.

Bekijk onze leiderschapsprogramma's
blijf op de hoogte

Wil je maandelijks inspirerende content ontvangen?

ja, inspireer mij!