Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst

De gewoonte van zelfmanagement

 

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst is de oefening om de onafhankelijke wil op principes te gaan baseren. Eigenschap 3 is de praktische invulling van eigenschappen 1 en 2. Eigenschap 1 zegt: “Jij bent de schepper. Jij hebt de leiding.” Eigenschap 2 is de eerste mentale schepping, gebaseerd op verbeelding, het vermogen om je voor te stellen wat je kunt worden. Eigenschap 3 is de tweede creatie, de fysieke schepping. 

“Belangrijke zaken eerst betekent organiseren en uitvoeren aan de hand van je belangrijkste prioriteiten. Het betekent dat je leeft en keuzes maakt op basis van de principes die je het meest waardeert, niet op basis van andermans agenda’s en invloed van buitenaf.” – Dr. Stephen R. Covey 

De kracht van de onafhankelijke wil. 
Een onafhankelijke wil maakt effectief zelfmanagement mogelijk. Het is het vermogen om beslissingen en keuzes te maken en in overeenstemming daarmee te handelen. Het is het vermogen om zelf te handelen in plaats van aangestuurd te worden, om proactief het plan uit te voeren dat jij hebt opgezet. Effectief management is de belangrijke zaken op de eerste plaats zetten. Waar leiderschap beslist wat “belangrijk” is, is het management dat deze zaken telkens weer op de eerste plaats zet. Management is de discipline bij de uitvoering van deze zaken. Als je jezelf effectief managet, komt je discipline van binnenuit; het is een functie van je onafhankelijke wil. 

De vier kwadranten van time management. 
We kunnen onze tijd op vier manieren besteden, afhankelijk van de twee factoren die een activiteit definiëren: urgent en belangrijk. Urgent betekent dat het onmiddellijke aandacht vereist. Urgente zaken komen van buitenaf en zijn meestal zichtbaar. Een rinkelende telefoon is dringend. Belangrijk daarentegen heeft te maken met resultaten. Het draagt bij aan onze missie, waarden en belangrijkste doelen. We reageren op urgente zaken. Belangrijke zaken die niet dringend zijn, vereisen meer initiatief, meer proactiviteit. 

In de tijdmatrix hierboven is kwadrant 2 het hart van effectief persoonlijk management. Het gaat over zaken die niet urgent zijn, maar wel belangrijk – zaken waarvan we weten dat we ze moeten doen, maar waar we op de een of andere manier zelden aan toe komen omdat ze niet urgent zijn. 

Stel jezelf de vraag: Wat zou je kunnen doen (dat je nu niet doet) dat, als je het regelmatig zou doen, een enorm positief verschil zou maken in je persoonlijke leven? Wat zou vergelijkbare resultaten opleveren in je zakelijke of professionele leven?